מועדוני נוער

עמותת "תקוה טובה" מפעילה ותומכת במועדוני נוער המעניקים מענה לשעות הפנאי של ילדים ובני-נוער המגיעים
מרקע סוציו אקונומי שאינו מאפשר להוריהם לממן עבורם פעילות חינוכית לא פורמלית כגון חוגים, מסגרות העשרה ושיעורים פרטיים.

הפעילויות הרבות שלנו, המתקיימות לאורך השנה ובהתייחסות לחגים ולמועדים, מסייעות לילדים ובני הנוער
לרכוש מיומנויות חברתיות, כלים להתמודדות עם אתגרים, חברים, ידע וגישה חיובית לחיים.