נותנים תיק - נותנים תקוה

עמותת תקוה טובה חילקה 3000 ילקוטים מלאי ציוד לימודי לילדי הנגב המזרחי והמערבי ודרום הארץ לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ד.
צפו בנו דואגים שכל ילד וילדה יוכלו לפתוח את השנה בחיוך!

אודות העמותה

עמותת תקווה טובה (ע.ר) היא ארגון חסד שנוסד על-מנת לתת מענה לאוכלוסיות במצוקה, לנוער בסיכון ולחולים קשים ברחבי הארץ.

העמותה הוקמה מתוך השאיפה של מייסדיה לסייע בצמצום פערים בחברה הישראלית, לקדם שוויון בין המרכז לפריפריה, לתמוך בנזקקים מרקע סוציואקונומי קשה ולחזק את המצויים במצבים משפחתיים ובריאותיים מורכבים.

תמונות מפעילויות