מחלקת ציוד רפואי

נכים, מוגבלים וחולים כרוניים המאובחנים כזקוקים לסיוע בניוד או בציוד רפואי שאינו כלול בסל הבריאות,
מקבלים ממחלקת ציוד רפואי הכוונה וייעוץ  בדרך לרכישת הציוד הרפואי הדרוש להם.

מדי שנה מארגנת "תקוה טובה" רכישה קבוצתית מרוכזת, ללא מטרות רווח, של ציוד המסופק לחולים
במחיר מוזל משמעותית בהשוואה למחירים המקובלים בתחום.