תרומה מוכרת לצרכי מס מה זה אומר?

האם אי פעם דמיינתם לעצמכם שתרומה אשר תרמתם לאגודה כזו או אחרת תהיה מוכרת על ידי מס הכנסה כהוצאה?

רבים מן האנשים לא יודעים על האפשרות הזאת, אבל ניתן לבקש ממס הכנסה החזרי מס על תרומה עד גובה של כ 35% מהם הקריטריונים לקבלת ההחזר?

לפי סעיף 46 בפקודות מס הכנסה, רשאי כל תאגיד או אדם בין אם הוא שכיר לבין אם הוא עצמאי או כל סטטוס כזה או אחר, לתרום למוסד ציבורי אשר קיבל הכרה "כמוסד ציבורי" ולקבל את החזרי המס.

לצורך העניין, במידה ואדם תרם כ 1000 ש"ח והוא ניגש למס הכנסה עם דוח מסודר לבקשת החזרי מס על תרומה הוא זכאי לקבל 350 שקל.

החוק כתוב למעשה בנוסח הבא: “אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 310 שקלים חדשים לקרן לאומית, או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) שקבע לעניין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, % 35 מסכום התרומה יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה, ובלבד שלא יינתן זיכוי בשנת מס פלונית בשל סכום כולל של תרומות העולה ל 30% מההכנסה החייבת של הנישום באותה שנה או על 7,636,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך שביניהם. סכום העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס, יזוכה מהמס בהתאם להוראות סעיף זה בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש שנות המס, כאמור, בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי”.

שימו לב!

המגבלה של מעל 310 שקלים השתנתה ל 180 שקלים.

יש כמה מגבלות שמאוד כדאי לכם לבחון ולבדוק, בכדי להבין מה מותר ומה אסור.

הסעיפים

1.חייבת להיות לתורם הכנסה המחויבת במס הכנסה, משמע, אם שלא שילם מס הכנסה לא יהיה זכאי לקבל החזר מס.

נוסף על כך, התורם לא יהיה זכאי לקבל החזר הגבוה מסכום המיסים אשר חויב ושילם באותה שנת מס.

2. להחזר יש מגבלה נוספת שצריך לקחת בחשבון, יש תקרה לכמות ההיכר של מס הכנסה בכל שנה והיא 30%, ז"א התקרה הראשונה היא כ- 30% מההכנסה החייבת והתקרה השנייה היא עד כ-7,636,000 ₪ (תלוי מה מביניהם מגיע קודם)

מעבר לכך אדם אשר תרם מעל למגבלתו, יכול להחזיק בזכות לקבל החזר ממס הכנסה בשנת המס הבאה בתוקף של עד כ- 3 שנים.

אז מהו למעשה מוסד ציבורי?

מוסד ציבורי הוא מוסד אשר תורם לסביבה לקהילה או לציבור והוא מוסד, ארגון ללא מטרות רווח.

הגדרתו של מוסד ציבורי של מס הכנסה לפי סעיף 9 –

"חבר בני-אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, או הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה ציבורית, ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד והם מגישים דין וחשבון שנתי לגבי נכסיהם, הכנסותיהם והוצאותיהם להנחת דעתו של פקיד השומה, על פי תקנות שהתקין שר האוצר".

תרומה על ידי מוצרים

כל עסק שמחליט לתרום חלק מן המוצרים שלו עלול להסתבך עם מס הכנסה, שימו לב! מסך הכנסה מחשיב תרומה של חפצים כמכירה ועליה הוא דורש תשלום מע"מ, האופציה היחידה שלכם היא או לתרום מוצרים יד 2 או מלאי פגום וגם כשתורמים מוצרים כאלו צריך לעבור תהליך די מסובך מול מס הכנסה, העצה הטובה ביותר היא שתתרמו באופן פרטי מוצרים או שפשוט תתרמו כסף.

טלפונים שיוכלו לעזור לכם:

מוקד מענה ממשלתי – 1299 

שי"ל- שירות ייעוץ לאזרח – 118

רשות המיסים בישראל – *4954